Meer over ICMT

ICMT biedt haar klanten een professionele en veelzijdige ICT dienstverlening. Onze 'core business' is op te delen in een aantal specifieke werkgebieden:

Business Consultancy
ERP Consultancy
Planningsroosters & Tijdregistratie
Software
Project Management

De activiteiten van ICMT kennen een gestructureerde aanpak. Al onze activiteiten en projecten worden voorafgegaan door een vooronderzoek, waarin doelstellingen, randvoorwaarden en verwachtingen worden vastgesteld. Hierdoor wordt het projectrisico tot een minimum teruggebracht en leiden de projecten die door ICMT worden uitgevoerd altijd tot het verwachte resultaat.


Meer weten over onze werkwijze? >>